ทรรศนะของประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดกำแพงเพชรที่มีต่อนักการเมืองสตรี = Opinion of people in Kamphaeng Phet municipality about women politician /

ผู้แต่ง
ทวี อนุสนธิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.34 ท184ท 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 108 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.