การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ = The participation of parents on the academic administration in Baan Loop Intraratbamrung school, Muang district, Kalasin province /

ผู้แต่ง
กนกวรรณ พันธ์ไสว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1