การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = School Principals' Tablet Computer Literacy Preparedness to Upgrade Educational Qualities in Roe-Et Elementary Educational Service Office 2 /

ผู้แต่ง
นันทวิชญ์ จุนทวิเทศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.207 น-ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 125 หน้า ; 29 ซม.