การปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร = A Study Work of Personal's, Pre-Schppl Child Centre, Maha Cha na Chai District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
กฤษณา สิงห์พิมพ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ก282ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 138 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.