มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง = Legal measures in the management of monastery property and monastery centre property

ผู้แต่ง
ฉลอง ช่วยธานี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.366 ฉ151ม 2555
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(1-8), 176 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.