สยามสามไตร สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 พ349ส 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
273 หน้า ; 21 ซม.