ชำแหละกฎแห่งกรรม /

ผู้แต่ง
เจ้าประเวศ ณ เชียงใหม่
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3