นำชมโบราณสถานที่สำคัญในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1