คู่มือปฏิบัติอานาปานสติภาวนา = A Handbook For Thepractice of Anapanasati Bhavana /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 พ829ค
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
337 หน้า ; 21 ซม.