พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 พ335พ 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
135 หน้า ; 21 ซม.