การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.35 พ335พ 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2546
Physical description
76 หน้า ; 22 ซม.