นิติศาสตร์แนวพุทธ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30134 พ349น 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 14
Physical description
132 หน้า ; 21 ซม.