80 พระอรหันต์ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงในพระไตรปิฎก /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1