คริสตธรรมและพุทธธรรม : ปาฐกถาเพื่อการทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา = Christianity and Buddhism : Sinclaire Thompson Memorial lecture /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.304 พ829ค
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา,
Physical description
307 หน้า ; 21 ซม.