กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 พ355ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
253 หน้า ; 21 ซม.