มโหสถ ผู้ทรงปัญญาบารมีก่อนเป็นพระพุทธเจ้า /

ผู้แต่ง
ศ.สียวน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2551