อมฤตพจนา พุทธศาสนสุภาษิต /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.315 พ349อ 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 27
Physical description
120 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.