นิทานชาดกจากพระไตรปิฎก เล่ม 4 /

ผู้แต่ง
บรรจบ บรรณรุจิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1