นิทานชาดกจากพระไตรปิฎก เล่ม 4 /

ผู้แต่ง
บรรจบ บรรณรุจิ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3184 บ149น 2535
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.