นิทานกตัญญู 100 เรื่อง : รวบรวมจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถา /

ผู้แต่ง
ปัญญา ใช้บางยาง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1