40 ภิกษุณีพระอรหันต์ : ชีวประวัติและคำสอนของพุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล /

Corporate Author
ธรรมสภา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30921 ธ363ส 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
238 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.