นครราชคฤห์ : เมืองหลักของพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
พระมหาวิเชียร วชิรว์โส
Corporate Author
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3092 ว559น 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
259 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.