พระพุทธรูปศิลปะพม่า ประวัตศษสตร์ชนชาติพม่ากับปฏิมากรรมในพระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง
สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1