วาทะปรัชญาเมธี ดร.ปรีดี พนมยงค์ /

ผู้แต่ง
ประกายธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1