วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครศรีธรรมราช /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการฯ, 2542