วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกำแพงเพชร /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฯ, 2542