เล่าเรื่องแบงก์ชาติด้วยภาพ = Bank of Thailand : A Pictorial Story /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2551