จดหมายถึงพ่อ /

ผู้แต่ง
คะซุมิ, ยูโมโตะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : บลิส พับลิชชิ่ง, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1