ธรรมเภรี เล่ม 2

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.304 พ336ธ 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์ 50, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
73 หน้า ; 21 ซม.