ธรรมเภรี เล่ม 3

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.304 พ336ธ 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์ 50, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
100 หน้า ; 21 ซม.