ธรรมเภรี เล่ม 3

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์ 50, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2