จารึกอโศก /

ผู้แต่ง
บาซ์ค, อาร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30924 บ287จ 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(8), 113 หน้า : ภาพประกอบ