ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค 2 /

ผู้แต่ง
เสถียร โพธินันทะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.309 ส894ป 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
352 หน้า ; 23 ซม.