พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ = The Pali Canon What a Buddhist Must Know /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318 พ349พ 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : จันทร์เพ็ญ, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 14
Physical description
70 หน้า ; 21 ซม.