รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 12

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1