เอกสารของเฮนรี เบอร์นีย์ เล่ม 4 (กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1822 ถึง สิงหาคม ค.ศ. 1825)

ภาษา
Thai
เลขเรียก
327.420593 อ885
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ กรมศิลปากร
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
244 หน้า 21 ซม.