พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 2 : หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท /

Corporate Author
คณะกรรมการแผนกตำรา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 24