บันทึกธรรม คำบรรยายพระสูตร ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม 2 /

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3182 พ336บ 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
263 หน้า ; 21 ซม.