เมื่อข้าพเจ้าบวช และ 55 ปี แห่งชีวิตพรหมจรรย์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สิริพัทธ์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1