การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดชลบุรี /

Corporate Author
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมทรัพยากรธรณี.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1