แก่นธรรมะพระอริยเจ้า /

ผู้แต่ง
อาตาปี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อักษรเงินดี, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1