การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพโดยผู้บริการสุขภาพของสถานีอนามัยจังหวัดกาฬสินธุ์ = The Dissemination of Health Information By Health Care Providers of Health Centers, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
วุฒิพงษ์ ฆารวิพัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 613 ว867ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ฎ, 125 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.