ปาฏิหาริย์ แรงบุญ แรงกรรม ใครว่าไม่มีจริง /

ผู้แต่ง
ศศิริยะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอเซีย แปซิฟิค ออฟเซ็ท, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2