การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ /

ผู้แต่ง
ชุติมา สัจจานันท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
020.72 ช617ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ix, 314 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.