ชีวประวัติและวิทยาคมหลวงปู่อินทร์ สิริทตฺโต พระเถระผู้ทรงวิทยาคมเรืองนาม

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3