ชีวประวัติและวิทยาคมหลวงปู่อินทร์ สิริทตฺโต พระเถระผู้ทรงวิทยาคมเรืองนาม

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30922 พ336ช 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
250 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.