แม่ผมเก็บขยะขาย /

ผู้แต่ง
จางไห่เซิง, หลี่เหวย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1