อาทิตย์อุไทย = The rising prince /

ผู้แต่ง
สัจธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดีเอ็มจี, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1