รวมความเรียงว่าด้วยประวัติศาสตร์อยุธยาตอนต้น ศรีรามเทพนคร /

ผู้แต่ง
อาคม พัฒิยะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1