พระเจ้าอโศกมหาราช /

Corporate Author
กรมวิชาการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2529