ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าฯ ธรรมะกษัตริย์ รัชกาลที่ 9

ผู้แต่ง
ธัญญาภรณ์ ภู่ทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2