การบริการและการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดประชาชน = Public Library Services and Promotion /

ผู้แต่ง
ชุติมา สัจจานันท์
Corporate Author
ฉันทนา เวชโอสถศักดา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1