ศิลปะการพูดสำหรับผู้บริหาร /

ผู้แต่ง
นิรัตน์ จรจิตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
สงขลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1